.

ČO HOVORÍME

Rozprávajme sa

sme za partnerský rozhovor, kde sa budeme rozprávať o kľúčových témach - zdravie, zodpovednosť za svoje zdravie, prevencia, sloboda, ako budovať dobré vzťahy.
 
Naopak, za nerozprávaním sa, sa skrýva hodnotenie, že ja mám pravdu a druhá strana sa mýli. Druhá strana to potom vníma ako nadradenosť nad ňou - mávnutie rukou, že nie je dôležitá.

Spájanie

komunikovať úctivo, partnersky a s porozumením ku všetkým skupinám obyvateľstva. Zohladňovať všetky názorové a postojové skupiny.
 
Naopak, za neprepájaním názorových skupín sa skrýva bratie do úvahy len jednej názorovej strany, jej zvýhodňovanie. Ostatné skupiny sú ignorované a považované za pomýlené a nesprávne.

Dôvera

obnova dôvery v človeka a v jeho schopnosť postarať sa sám o seba, rozhodovať sa sám za seba. Zmeňme opatrenia na dobrovoľné, presuňme zodpovednosť z nariadení na občanov a dajme ľuďom dôveru.
Naopak, za nedôverou sa skrýva direktivita, podozrievavosť, rozhodovanie za občanov, prikazovanie, hromadenie nariadení. Podporuje sa tým nesamostatnosť a nepreberanie zodpovednosti za svoj život. Myslíme si, že je pre spoločnosť prínosné ak sa ľudia učia spoliehať sa skôr na seba ako na štát (systém).

PREČO TO HOVORÍME

Sme presvedčení, že dobré medziľudské vzťahy sú rozhodujúcim faktorom kvality našich životov, vrátane nášho celkového zdravia.

Všetko, čo v živote robíme, prispieva alebo neprispieva k lepším vzťahom.
Zlé vzťahy sú zdrojom častých vojen, konfliktov, nízkej produkcie, slabej ekonomiky a mnohých zdravotných problémov. Navyše kvalita vzťahov je priamo prepojená s ochotou spolupracovať a mierou vzájomnosti. 

V dnešnej spoločnosti sa vzťahy zhoršujú, sú napäté, ľudia menej počúvajú druhých a viac im záleží, aby si presadili svoje.
Čo je nešťastné, je spôsob ako niekedy komunikuje k občanom vláda a niektorí vysokí vládni predstavitelia, kde sme svedkami neúctivej a obviňujúcej komunikácie.

Sme za slobodu jednotlivca, nie proti očkovaniu. Spoločnosť v ktorej sa oplatí žiť je spoločnosť v ktorej sa jednotlivci cítia vážení, cenení a zohľadňovaní. 

Naším zámerom je poukázať na dôležitosť medziľudských vzťahov v dnešnej spoločnosti. Znie to ako klišé, avšak v súčasnosti sme svedkami toho, že sa vzťahy zhoršujú. Ako symbol zhoršujúcich sa vzťahov považujeme situáciu vyplývajúcu z rozdielnych postojov a názorov ohľadom očkovania, prevencie a zdravia. Ľudia začinajú byť segregovaní na základe svojho rozhodnutia ohľadom očkovania. Navyše vyhrotené vzťahy a napätá spoločenská situácia začala už oveľa skôr pri zavádzaní rozsiahlych povinných protipandemických opatrení, kde mnohé skupiny obyvateľstva neboli zohľadňované. Výsledkom je rozdelená, úzkostlivá a napätá spoločnosť. 

Ešte dôležitejšie je pomenovať aké faktory ovplyvňujú dobré vzťahy:

Úctivá, partnerská a vecná komunikácia 

  • každý človek chce aby sa s ním jednalo s úctou
  • každý človek chce byť vypočutý a zohľadnený
  • každý človek chce aby sa mu dôverovalo
  • každý človek chce aby sa k nemu pristupovalo férovo

V takejto spoločnosti sa potom buduje vyššia miera vzájomnosti, porozumenia a ochoty spolupracovať.

Vplyv miery stresu a napätia

Je nemožné žiť život bez stresu, je to nevyhnutná súčasť života. Avšak dlhodobý stres a napätie sa podpisujú na schopnosti robiť kvalitné rozhodnutia. Znižuje sa kapacita počúvať, ochota spolupracovať, človek žije skôr v “únikovom móde” keď takmer na nič  a na nikoho nie je dosť času. Zhoršuje sa sústredenie sa a schopnosť učiť sa. V konečnom dôsledku sa zhoršuje zdravie a produktivita. Tu vnímame kľúčovú úľohu štátu a médií, kde neustále upozorňovanie na riziká covid ochorenia, neustále informovanie o počte nakazených, nielenže nepomáha k upokojovaniu situácie ale naopak spoločnosť oslabuje. Vystrašená spoločnosť je menej odolná voči chorobám, a zároveň je viacej manipuľovatelná. Veľmi chýba zameranie na ostatné aspekty ľudského zdravia – mentálne (duševné zdravie), a ako možno zvyšovať svoju celkovú imunitu. Dlhodobo narastá počet mladých ľudí s psychickými problémami, a iba budúcnosť ukáže akým iným mnohým následkom budeme musieť ako spoločnosť čeliť.

Politické okienko

História hovorí jasnou rečou – rozdelená a napätá spoločnosť je zárodkom a živnou pôdou pre rôzne nebezpečné ideológie, dlhoročné konflikty a vojny. Dlhodobo máme možnosť sledovať nárast popularity a zvyšujúce sa preferencie extrémistických strán a skupín. Čím viac štát ľudí nezohľadňuje či dokonca segreguje na základe rozdielnych postojov a názorov tým väčší potenciál majú politické strany s extrémistickou agendou.

Čo sa s tým dá robiť?

Pre uvedenie hore popísaných princípov do praxe sa nám zdá najprospešnejšia verejná diskusná skupina, ktorá by prepájala všetky názorové skupiny obyvateľstva, podporovala vzájomné porozumenie, zmenšovala vystrašenie obyvateľstva, zmenšovala osamelosť a názorovú cudzotu.

KTO SME

Martin Kupec

Ůčastník dlhodobého psychoterapeutického výcviku PCA. Facilitátor online diskusných skupín, predtým 6 rokov účastník encountrových skupín. Člen občianskeho združenia Inštitútu psychoterapie a socioterapie. 

Michaela Ostricová

Som frekventantkou psychoterapeutického výcviku PCA. Členkou občianskeho združenia Inštitútu psychoterapie a socioterapie. Pravidelnou účastníčkou encounterových skupín. Spolutvorcom podcastu Hybadlo, kde sa rozprávame o psychologických témach, a odhaľujeme ako čo funguje podľa nás.

Právo na slobodu myslenia a prejavu, právo zastávať akýkoľvek postoj, v ktorý daný človek verí - tieto práva nie sú dnes vysoko cenené. Aj univerzity, v ktorých ide predovšetkým o tieto slobody, často odmietajú umožniť rečníkom prejavy, pretože ich postoje sa nezhodujú s postojmi nejakej vplyvnej skupiny…

Vo vláde, predpokladanom zdroji a záruke osobnej slobody, je erózia demokratických hodnôt ešte horšia. Priemerný človek neverí funkcionárom, ktorých sám volí. Občanmi sa nesia hlboký cynický a podozrievavý postoj voči vláde a všetkým jej členom. Tento postoj je vzájomný. Naša vláda preukazuje hlbokú nedôveru vo svojich občanov…”

Carl R. Rogers: O osobnej moci